privacy beleid

INTRODUCTIE
Wij zijn L'odeur, een bedrijf geregistreerd in nederland met kvk nummer: 87165988. Ons kantoor is gevestigd te Sint-janshaven 74 3087XG Rotterdam. L'odeur verwerkt persoonsgegevens. Wanneer je onze website bezoekt of als je een bestelling plaatst verwerken wij jouw persoonsgegevens.
we doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We willen je daarom duidelijk informeren over de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken, met welk doel, hoelang we jouw gegevens bewaren en op welke wijze we jouw persoonsgegevens beschermen.
Wij raden het je aan om zowel onze Privacybeleid als onze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen voordat je persoonsgegevens met ons deelt. Als je na het doornemen van dit Privacy Statement of onze algemene voorwaarden nog vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@lodeur.nl.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn, zoals gegevens met betrekking tot ras, etnische afkomst, politieke voorkeuren en genetische gegevens. Geef dergelijke gegevens dan ook niet aan ons door. Wij hebben die gegevens niet nodig en ontvangen ze daarom liever niet. Als jij ze toch met ons deelt, is dat jouw keuze.
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle hierin genoemde verwerkingen van persoonsgegevens door L'odeur, waarbij L'odeur verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

1. Welke personen
Wij verwerken persoonsgegevens van alle personen met wie wij een directe of indirecte relatie hebben. Het gaat hierbij om de volgende categorieën:
  • Personen die een bestelling hebben geplaatst
  • Geïnteresseerden;
  • Personen die interesse hebben geuit in onze producten via social media of op andere wijze;
  • Zakenrelaties.     
 
2. Bron van verkrijging
L'odeur verwerkt persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt. Je verstrekt onder andere persoonsgegevens als je een account aanmaakt of een bestelling plaatst. Ook als je contact opneemt via de telefoon, website of e-mail verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Verder kan het ook zijn dat je persoonsgegevens doorgeeft op het moment dat je onze website bezoekt.
Je bent nooit verplicht persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, als je specifieke persoonsgegevens niet wilt verstrekken, kunnen wij bepaalde diensten en producten niet aan jou aanbieden. Bij de invoer van persoonsgegevens geven wij aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.
Er zijn ook persoonsgegevens die wij verkrijgen via cookies en andere technieken. Zo kunnen wij van derden, zoals Google, informatie ontvangen over bijvoorbeeld je geschatte locatie. Wij gebruiken deze informatie slechts voor zover het wettelijk kader dit toelaat.
Als er sprake is van een samenwerking met een derde onderneming of een andere bedrijfsactiviteit, kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken. Gegevens kunnen daarbij worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Hierbij gaat het om het aanvullen van algemene profielgegevens van derde partijen zodat wij jou gerichte content of aanbiedingen kunnen tonen.
3. Doeleinden
 
Wij verwerken jouw gegevens voor diverse doeleinden. De belangrijkste doeleinden staan hieronder geschreven. Andere doeleinden waarvoor wij verwerken staan in nauw verband met de hieronder omschreven doeleinden. Als wij gegevens gaan verwerken met een verwerkingsdoel dat niet met onderstaande doeleinden in verband gebracht kan worden, zullen wij jou hier tijdig over informeren.
A. RELATIE EN KLANTADMINISTRATIE
Het is voor ons noodzakelijk om contact met jou te kunnen onderhouden. Om dit contact te optimaliseren is het wenselijk als wij klantcontact kunnen analyseren. Ook verwerken wij eventuele klachten op naam om deze op te kunnen lossen.
Het is voor ons van belang om vast te stellen hoe onze relatie met jou tot stand is gekomen. Wij dienen te weten of je een bestelling hebt geplaatst, een Geïnteresseerde bent of op een andere wijze in contact bent gekomen met ons. Wij verwerken hiervoor jouw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer (als bekend bij ons), geslacht (als bekend bij ons), betalingsstatus, betaalgeschiedenis, huidige bestelling, bestelgeschiedenis.
Ten aanzien van onze zakenrelaties is het voor ons ook noodzakelijk om het contact en de relatie te kunnen onderhouden. Wij verwerken hiervoor naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer (als bekend is bij ons), betalingsstatus, betaalgeschiedenis en huidige bestellingen en de bestelgeschiedenis.
B. KLANTTEVREDENHEID & DIENSTVERLENING
De tevredenheid van onze klanten is van groot belang voor ons. Een belangrijk onderdeel van onze service is het adviseren over parfum en het delen van inspiratie met betrekking tot parfum. Je kunt ons benaderen met al jouw vragen over parfum. Wij adviseren je over welke geuren bij jou zouden kunnen passen en je mogelijk lekker zal vinden. Voor het adviseren en inspiratie delen verwerken wij jouw naam, geslacht (indien bij ons bekend), leeftijdsgroep (indien bij ons bekend), huidige bestelling, bestelgeschiedenis, toekomstige bestellingen, en de parfum.
In het kader van klanttevredenheid en het verbeteren van onze bedrijfsprestaties werken wij ook met loyalty en referral programma’s alsmede klanttevredenheidsonderzoeken. Wij verwerken hiervoor jouw naam, adresgegevens, e-mailadres, geslacht (als bij ons bekend), telefoonnummer (als bij ons bekend), betalingsstatus, betaalgeschiedenis, huidige bestelling, bestelgeschiedenis, parfum, eventuele klachten op naam en de feedback die jij ons geeft in onze klanttevredenheidsonderzoeken.
Ook vinden wij het in het kader van klanttevredenheid belangrijk te analyseren welke geuren populair zijn onder onze klanten en welke geuren ontbreken in ons assortiment. Op deze wijze kunnen wij inschatten welke geuren wij dienen in te kopen en kunnen wij bijvoorbeeld de parfum vaststellen. Hiervoor verwerken wij jouw huidige bestelling, bestelgeschiedenis en  toekomstige bestellingen.
Wij willen eventuele tekortkomingen en problemen met jouw bestellingen zo snel mogelijk kunnen traceren en oplossen voor al onze klanten en zakenrelaties. Eventuele tekortkomingen in de bestelling worden geregistreerd, zodat wij deze kunnen analyseren en kunnen voorkomen dat dit in de toekomst vaker zal plaatsvinden. Wij verwerken hiervoor jouw naam, adresgegevens, e-mailadres (in geval van verzending met track&trace code) en eventuele klachten (op naam). Ditzelfde geldt indien sprake is van eventuele geschillen. Indien sprake is van technische problemen, gebruiken wij de informatie die nodig is om het probleem te kunnen identificeren en oplossen zoals naam, adresgegevens, e-mail, bankgegevens, betaalstatus, betalingsgeschiedenis, bestelgeschiedenis en IP-adressen.
C. MARKETINGDOELEINDEN
We houden je graag op de hoogte over  aanbiedingen en acties en delen ook graag inspiratie. Om jou te kunnen benaderen voor gerichte acties en aanbiedingen analyseren wij jouw L'odeur profiel. Je kunt door ons benaderd worden voor acties en sampling campagnes. Afhankelijk van onze relatie met jou word je hiervoor benaderd. Hiervoor verwerken wij jouw naam, e-mailadres, e-mail preferences, adresgegevens, geslacht (indien bij ons bekend), leeftijd of leeftijdsgroep (indien bij ons bekend) en andere persoonlijke voorkeuren of informatie zoals met ons gedeeld.
E. LEVERING PARFUMS, BESTELLINGEN EN SAMPLES
Als je een bestelling plaatst, dienen wij jouw parfum, bestelling of sample naar jou op te kunnen sturen. Het is daarom noodzakelijk dat wij jouw adresgegevens hebben. Wij verwerken hiervoor jouw naam, adresgegevens, huidige bestelling en in geval van een pakket met track & trace code wordt ook je e-mailadres verwerkt.
F. FINANCIËLE ADMINISTRATIE & BOEKHOUDPLICHT
Voor het administreren en controleren van betalingen, machtigingen en storneringen dienen wij persoonsgegevens te verwerken. Wij dienen bepaalde financiële persoonsgegevens voor een langere tijd op te slaan om zo te kunnen voldoen aan onze wettelijke plicht. Het is daarbij noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken om de betaling uit te kunnen voeren. Wij verwerken in dit verband naam, contactgegevens, bankgegevens, betalingsstatus, ordergeschiedenis en betaalgeschiedenis.
4. Cookies
Op onze website gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies). Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.
Wij en derde partijen gebruiken cookies om:
  • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
  • Een profiel op te bouwen van onlinegedrag en om gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. Klik hier voor een overzicht van de cookies die wij gebruiken op onze website.
5. GRONDSLAGEN
Als wij jouw persoonsgegevens willen verwerken, dienen wij op basis van de AVG een wettelijke grondslag te hebben. De AVG kent zes verschillende soorten grondslagen. Wij baseren onze verwerking op vier van deze grondslagen, die hieronder worden omschreven.
Het is ook mogelijk dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens baseren op twee of meer van deze gronden.
A. TOESTEMMING
Als voor de verwerking toestemming verleend wordt, dien je deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan ons te geven. Je mag jouw toestemming te allen tijde weer intrekken.
Wij baseren onze verwerkingen voor marketingdoeleinden, zoals onder andere de verwerking voor het efficiënt adverteren en targeten, op toestemming. Als je onze cookies niet toestaat, mogen wij jouw persoonsgegevens die wij nodig hebben om efficiënt te adverteren en targetten niet verwerken. Ook zullen wij toestemming vragen voor het benaderen met acties en aanbiedingen. Natuurlijk kun je altijd aangeven dat je deze berichtgeving niet langer wilt ontvangen. Iedere mail bevindt een afmeldlink.
Indien je meedoet aan een sample campagne of reviews en je e-mailadres achterlaat (zodat het beauty- of parfummerk je na de campagne kan benaderen), verwerken wij dit op basis van toestemming.
B. NOODZAKELIJK VOOR DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Wij mogen persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Hierbij dient de verwerking een natuurlijk uitvloeisel te zijn van de overeenkomst. Wij baseren onder andere verwerking ten aanzien onze klantrelatie en klantadministratie, het voorselecteren en adviseren over parfums, het versturen van parfums, bestellingen en samples op deze grondslag.
C. NOODZAKELIJK VOOR EEN WETTELIJKE VERPLICHTING
De verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij geldt vaak een termijn voor de minimale duur van het bewaren van de persoonsgegevens. Hiervan is onder andere sprake ten aanzien van de verwerking van de financiële administratie en boekhoudplicht, in- en verkoopadministratie en de debiteuren- en crediteurenadministratie.
D. NOODZAKELIJK OP GROND VAN EEN GERECHTVAARDIGD BELANG
De verwerking van persoonsgegevens is ook toegestaan als dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze belangen. Wij wegen onze belangen altijd af tegen jouw belangen, rechten en vrijheden voordat wij ervoor kiezen om onze verwerking op een gerechtvaardigd belang te baseren. Wij kijken dan bijvoorbeeld of wij niet op een andere manier hetzelfde doel kunnen bereiken zonder dat we jouw gegevens nodig hebben.
Wij baseren de verwerking van onze analyses op de grondslag gerechtvaardigd belang. Ten aanzien van onze verwerking ten behoeve van klanttevredenheid baseren wij zowel op ons gerechtvaardigd belang als op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten.
6. Delen van gegevens
A. L'odeur
Binnen L'odeur hebben werknemers slechts toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover zij deze gegevens nodig hebben om hun functie uit te oefenen. Alle werknemers zijn gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht. Binnen L'odeur kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld, uitgewisseld en gecombineerd.
B. DERDEN
Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden,
Wij maken als verwerkingsverantwoordelijke gebruik van verwerkers die voor ons persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers worden met zorg geselecteerd en zijn gebonden aan alle afspraken die verplicht zijn om jouw privacy te waarborgen. Wij bepalen het doel en middel van de verwerking. Wij hebben de uiteindelijke zeggenschap. De verwerker gaat op basis van onze instructies en beveiligingsstandaarden om met jouw persoonsgegevens.
Gegevens worden slechts aan landen buiten de EU doorgegeven voor zover verwerkers worden ingeschakeld die persoonsgegevens buiten de EU verwerken. Het is ook mogelijk dat onze verwerkers (sub)verwerkers inschakelen welke zich buiten de EU bevinden. Daarbij kan het voorkomen dat de merkpartner buiten de EU gevestigd is. Wij zorgen ervoor dat die gegevens op gelijkwaardige manier worden beschermd als in de EU.
7. Bewaren van jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Hierna worden de gegevens bewaard voor zolang dit redelijk is met oog op het verwerkingsdoel waar de gegevens voor zijn verwerkt. Waar mogelijk worden de gegevens gepredomineerd of geanonimiseerd.
 
8. Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Wij doen ons best om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Dit doen we middels het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Daarbij worden alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt vertrouwelijk door ons behandelt.
Op deze wijze proberen wij te voorkomen dat iemand toegang krijgt tot jouw persoonsgegevens, deze openbaar kan maken, wijzigen of kan aanpassen.
9. Jouw rechten
Wij hebben het recht jouw persoonsgegevens te verwerken op basis van eerder genoemde grondslagen. Maar ook jij hebt ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens een aantal rechten. Bedenk wel dat deze rechten aan voorwaarden gebonden zijn.
Voor vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@lodeur.nl
A. RECHT OP DUIDELIJKE INFORMATIE
Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dit doen en op welke wijze. Middels dit Privacy Statement proberen wij jou zo volledig en duidelijk mogelijk hierover te informeren.
B. RECHT OP INZAGE EN RECTIFICATIE
Als je interesse hebt in het inzien van de gegevens die wij van jou verwerken, kun je ons verzoeken inzage te geven in jouw persoonsgegevens. Wij zijn verplicht aan dit verzoek te voldoen. Als je van mening bent dat jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt kun je ons verzoeken om een rectificatie (aanvullen of wijzigen).
C. RECHT OP WISSEN VAN JE GEGEVENS
Je hebt het recht ons te verzoeken alle gegevens die wij van jou hebben verwerkt te verwijderen. Wij hoeven hier niet altijd aan dit verzoek te voldoen. Het kan immers voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens dienen te bewaren.
D. RECHT OP BEPERKING
Je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Dit kan als de gegevens die wij hebben verwerkt mogelijk onjuist zijn, de verwerking mogelijk onrechtmatig is, de verwerking mogelijk niet langer nodig is of als je bezwaar maakt tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens.
E. RECHT OP DATAPORTABILITEIT
Je hebt het recht ons te verzoeken alle persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt in een gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen aan een andere partij. Het overdragen aan een derde partij kan alleen voor zover dit technisch mogelijk is.
F. RECHT VAN BEZWAAR TEGEN VERWERKING
Je hebt in sommige gevallen het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ten eerste bezwaar indienen tegen direct marketing, zoals reclamepost die zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dus waarvoor je geen toestemming hebt verleend.
Ook kun je bezwaar alsen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden. Dit geldt alleen als de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang.
Voor zover er geen dwingende gronden voor rechtvaardiging van de verwerking zijn dienen wij de verwerking van jouw persoonsgegevens te stoppen.
G. RECHT OM NIET ONDERWORPEN TE WORDEN AAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Je hebt het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden en je mag niet onderworpen worden aan een volledig automatische beslissingen. Dit zijn beslissingen die zonder een menselijke tussenkomst de betrokkene aanzienlijk kunnen treffen of juridische gevolgen hebben. Je kunt hiertegen in beroep door je standpunt kenbaar te maken per e-mail naar info@lodeur.nl en menselijke tussenkomst te vragen.
H. KLACHTEN EN BEROEPEN OP RECHTEN
Als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens of als je je wil beroepen op een van de bovenstaande rechten, zullen wij ons uiterste best doen het probleem samen met jou op te lossen. Binnen een maand na ontvangst van je verzoek zullen wij je laten weten of wij aan jou verzoek kunnen voldoen. Bij complexe verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Houdt er rekening mee dat wij om jouw identiteit te bevestigen mogelijk specifieke informatie zullen verzoeken. Op deze manier kan fraude en misbruik worden voorkomen.
Als wij er samen niet uitkomen, heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen. Als eventuele wijzigingen voor jou van belang kunnen zijn, zullen wij jou hier tijdig van op de hoogte stellen.