algemene voorwaarden

Introductie

Op deze pagina zullen we je informeren over de voorwaarden waaronder wij overeenkomsten met jou aangaan en de door jou bestelde bestellingen leveren. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘we/wij/ons/onze’ wordt gedoeld op L'odeur.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je een product via de L'odeur website bestelt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen, bestellingen, acties en sampling campagnes die door of namens ons worden uitgevoerd. Mocht je vragen hebben ten aanzien van deze algemene voorwaarden, aarzel dan niet contact op te nemen met onze klantenservice (info@lodeur.nl) Informatie over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kun je in het Privacy Statement van L'odeur vinden.

BETEKENISSEN

L'odeur: bedrijf geregistreerd in nederland met de KVK nummer:87165988 gevestigd aan de sint-janshaven 74 3087XG Rotterdam

Service Landen: Nederland en België

 

1. Informatie over ons

Wij verkopen op onze websites auto parfums in door ons ontwikkelde ijzeren ventilatiehouders, hele flessen parfum en gerelateerde producten en accessoires. De parfums in de ijzeren ventilatiehouders worden door onszelf gedecanteerd. Wij kunnen daarom niet geassocieerd worden met de ontwerper of fabrikant van de auto parfums.

2. Informatie over jou

Onze website is alleen bedoeld voor gebruik door mensen die woonachtig zijn in de Service Landen. Wij accepteren geen bestellingen van personen die zich bevinden buiten deze landen.

3. Prijzen

3.1 Prijzen van de Producten zijn op basis van lokale valuta van het desbetreffende Service Land en inclusief BTW. Verzending is gratis, tenzij dit anders is weergegeven in je bestellingsoverzicht.

3.2 Wij behouden ons het recht om productprijzen en bezorgkosten op elk moment te wijzigen. Wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor je al een orderbevestiging hebt ontvangen.

3.3 Wij behouden ons het recht om de prijzen van producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarover je uiterlijk veertien (14) dagen van tevoren geïnformeerd zal worden. Je hebt vervolgens de mogelijkheid je bestelling binnen tien (10) dagen op te zeggen zonder dat je ons een vergoeding verschuldigd bent.

4. Retouren

4.1 Na het bestellen van ons product heb je veertien (14) dagen bedenktijd. Je kunt in deze periode je product  beëindigen door een e-mail te sturen naar klantenservice waarin je aangeeft dat je een beroep doet op je herroepingsrecht binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen. Indien het Verzendmoment plaatsvindt gedurende jouw bedenktijd, dien je het door jou ontvangen pakket naar ons terug te sturen. Je pakket dient in geheel oorspronkelijke staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Zodra wij deze in goede orde hebben ontvangen, zullen wij beëindiging gedurende de bedenktijd aan jou schriftelijk bevestigen.

4.2 Na ontvangst van een product van L'odeur heb je veertien (14) dagen bedenktijd. Als je je bestelling wilt terugsturen dien je contact op te nemen met klantenservice. Het product dient in geheel oorspronkelijke staat te zijn, ongeopend, onbeschadigd en indien van toepassing ook verzegeld. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen van je retourverzoek, dien je het product binnen veertien (14) dagen retour te sturen naar:


L'odeur
t.a.v. Klantenservice
Sint-janshaven 74
3087XG Rotterdam

4.3 In afwijking van artikelen 7.1 en 7.2 geldt voor gepersonaliseerde producten géén bedenktijd. Deze producten kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

4.4 De kosten voor retournering komen voor jouw rekening. We raden aan om een verzendbewijs te bewaren zodat je kunt aantonen dat je je bestelling naar ons hebt gestuurd.

4.5 Zodra wij het geretourneerde product in goede orde hebben ontvangen, storten wij binnen veertien (14) dagen het volledige aankoopbedrag op jouw rekening, mits aan de voorwaarden voor retournering zoals opgenomen in artikelen 4.1 en/of 4.2 is voldaan.

5. Betaling

5.1 Voor betaling kun je uitsluitend gebruik maken van de door ons aangeboden betalingsmogelijkheden, op basis van de van toepassing zijnde voorwaarden voor de betreffende betalingsmogelijkheid.

5.2 Je hebt nooit het recht om betalingsverplichtingen op te schorten of te verrekenen met een vordering die je op L'odeur hebt.

6. Acties, aanbiedingen & kortingscodes

6.1 Acties en aanbiedingen gelden voor de aangegeven duur en zolang de voorraad strekt. Aanvullende actievoorwaarden kunnen worden vastgesteld per actie of aanbieding.

6.2 Kortingscodes kunnen slechts worden gebruikt op basis van de geldende actievoorwaarden van de betreffende kortingscode.

6.3 Je kunt per bestelling maximaal één kortingscode gebruiken. Het combineren van kortingscodes en acties is niet mogelijk.

7. Levering

7.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Als levering niet mogelijk is zullen wij je benaderen met een voorstel voor een oplossing, zoals een alternatief product.

7.2 Adres: Wij leveren je bestelling af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Bij bestellingen van L'odeur geldt dat zodra je bestelling verzonden is, je het adres niet meer kunt wijzigen.

7.3 Als je een bestelling plaatst op werkdagen versturen wij jouw bestelling nog dezelfde dag naar jou op, tenzij anders is vermeld op de productpagina. Bestel je op een werkdag na 17:00 uur of gedurende het weekend, dan streven wij ernaar om jouw bestelling op de eerstvolgende werkdag te verzenden. De levertijd vangt aan op het moment dat jij het bestelproces volledig hebt afgerond en daarvan een bevestiging hebt gekregen van ons. Wij doen ons best je bestelling binnen drie (3) werkdagen bij jou te bezorgen.

7.4 De door ons opgegeven levertermijnen zijn indicatief en geven jou in geval van overschrijding daarvan geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij postbezorgers. Als wij op de hoogte zijn van interne vertragingen, stellen wij jou hier schriftelijk van op de hoogte.

7.5 Mocht de opgegeven levertermijn zijn overschreden, neem dan graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de verzendbevestiging contact op met onze klantenservice, zodat wij kunnen achterhalen wat er fout is gegaan en je een oplossing kunnen aanbieden.

7.6 Rondom feestdagen kan de levertermijn langer zijn.


8. Reviews

8.1 Als je een product koopt bij L'odeur, kunnen wij je vragen een review te schrijven over je ervaring. Wij vragen je dan om een nickname te kiezen, die bij de publicatie van de review gepubliceerd kan worden.

8.2 Jouw review dient nauwkeurig, oprecht en waarheidsgetrouw te zijn met plus- en minpunten over (de werking van) het product. L'odeur wilt jouw eerlijke mening om zo hun product te kunnen verbeteren. We vragen je rekening te houden met de volgende voorwaarden bij het schrijven van je review:

  • bevat begrijpelijke en correcte leestekens, hoofdletters, etc.
  • in het Nederlands of Engels geschreven
  • is niet opzettelijk beledigend van aard en bevat geen aanstootgevende, obscene, beledigende, discriminerende, lasterlijke of anderszins misleidende informatie
  • bevat geen persoonlijke informatie zoals e-mailadressen & telefoonnummers
  • bevat geen reclame of informatie over prijzen of verkooplocaties
  • bevat geen vragen of opmerkingen (hiervoor kun je contact opnemen met klantenservice).


8.3 Het gaat bij de review om een door jou persoonlijk geschreven, origineel stukje dat je niet van een ander hebt gekopieerd. Houdt er rekening mee dat eventuele spelling en/of grammaticale fouten niet altijd worden gecorrigeerd voordat jouw review wordt gepubliceerd, hoewel wij wel het recht hebben om dit te corrigeren. Ook hebben wij het recht beperkte technische wijzigingen aan te brengen, om mogelijk onjuiste, misleidende of aanstootgevende informatie te corrigeren. De onderliggende mening van jouw review zal niet worden gewijzigd.

8.4 Je kunt slechts één (1) review indienen per product. Je mag ook alleen een review indienen voor producten die jij hebt ontvangen. Wij verzamelen je email en IP adres als je een review indient zodat wij, samen met derden partijen, de authenticiteit van je review kunnen verifiëren en kunnen beschermen tegen nep reviews.

8.5 Je geeft ons toestemming om je review en de informatie die je daarbij hebt verstrekt te delen. Deze informatie zal gedeeld worden met derden partijen die ons helpen met het verzamelen, verifiëren en delen van je review.

8.6 Je geeft ons, en andere van toepassing zijnde derden partijen toestemming je review te publiceren.

8.7 Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij jouw review niet publiceren. Noch wij, zijn verplicht om een ingediende review te publiceren.

9. Samples

 

 

Met L'odeur verzorgen wij naast onze Producten ook sampling campagnes voor beauty- en parfum merken. Dit betekent dat jij gratis parfum en beauty samples kunt claimen of dat je bij jouw bestelling een gratis sample meegestuurd kunt krijgen. Na ontvangst van een sample kun je gevraagd worden een enquête in te vullen en/of een review te schrijven. Als je een sample van een beautyproduct of parfum hebt ontvangen, kun je daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product.

10. Verplichtingen en aansprakelijkheid

10.1 Je mag de producten alleen gebruiken voor hetgeen waar de producten voor zijn bedoeld. Alle aanwijzingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

10.2 Al onze verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen. Alle genoemde termijnen zijn indicatief.

10.3 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk te stellen voor schade die je lijdt voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant. Eventuele aansprakelijkheid aan onze kant vervalt in zijn geheel 12 maanden na de datum dat de schade is ontstaan.

10.4 Als wordt vastgesteld dat wij aansprakelijk zijn voor enige schade, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, gemiste inkomsten, schade aan goodwill of reputatie, etc., is uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is tevens beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende Product.

11. Klachtenregeling

11.1 Na ontvangst dien je het geleverde product zo spoedig mogelijk te controleren op eventuele tekortkomingen, zoals een lekkende ziplock, een defecte auto parfum, een verkeerd ontvangen parfum of een ontbrekend product.

11.2 Over een product met een tekortkoming dien je zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst daarvan een klacht in te dienen, inclusief foto of video materiaal als bewijs, bij onze klantenservice.

11.3 Over ontbrekende producten dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van je bestelling een klacht in te dienen bij onze klantenservice.

11.4 Wij zullen proberen je klacht zo snel mogelijk af te handelen. Als wij verwachten dat wij je klacht niet binnen een week in behandeling kunnen nemen, ontvang je van ons in ieder geval een bevestiging van de klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten.

11.5 Als de klachttermijn is verlopen nemen wij jouw klacht niet langer in behandeling.

12. Intellectuele Eigendommen

12.1 Teksten, foto’s, website, L'odeur, mailings en andere materialen die door ons zijn ontwikkeld of door ons in beheer zijn, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht.

12.2 Jouw gebruik mag op geen enkele wijze de materialen reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden. Voor eigen gebruik dien je je te houden aan al onze intellectuele eigendomsrechten.

12.3 Wij hebben het recht beelden en teksten, die klanten en Geïnteresseerden op een website, blog of social media plaatsen, waarin onze Producten zichtbaar zijn te citeren en te delen op onze websites en social media.

13. Wijzigingen en Geschillen

13.1 Als na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering nodig is om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld als de gekozen parfum niet op voorraad is, passen wij samen met jou tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

13.2 Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

13.3 Een bepaling die nietig of vernietigbaar blijkt, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat wij bij het opstellen van deze voorwaarden voor ogen hadden. Als dit zich voordoet, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

13.4 Op iedere overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.5 In geval van een geschil is de rechter te Zwolle bevoegd.